Monitorování svalové relaxace

1 Proč monitorovat NS přenos během anestezie?

Použití svalových relaxancí periferního typu (NMBA, neuromuscular blocking agent) je
doménou anesteziologů, popř. intenzivistů. Lékaři jiných specializací s NMBA nepracují a
z pravidla mají jen mlhavé tušení, co tato farmaka umí.

Jde o látky, které svým účinkem připomínají dvousečnou šavli. Na jednu stranu přinášejí
jednoznačný benefit pro nemocného, chirurga i anesteziologa, na druhou stranu je lze
považovat za potenciálně smrtící zbraň. Snadnost jejich intravenózní aplikace výrazně
kontrastuje se závažnými konsekvencemi při jejich nesprávném použití.

Pokud podáme jakýkoli lék, je správné a logické sledovat a lépe měřit (objektivně) jeho
účinek, a to tím spíše, pokud jde o látku se silným biologickým efektem.

Základními východisky pro monitorování účinku svalových relaxací jsou následující fakta,podporovaná medicínou založenou na důkazech:

 • Podáním svalového relaxancia v dostatečně vysoké dávce vyvoláváme cíleně selhání jedné
  z vitálních funkcí (dýchání).
 • Efekt NMBA nelze spolehlivě předpovědět z důvodu obrovské interindividuální variability
  citlivosti nemocných k danému relaxans.
 • Uplynutí dostatečně dlouhé doby od podání jediné dávky nedepolarizujícího NMBA
  negarantuje adekvátní zotavení plné svalové síly.
 • Hloubku bloku a především okamžik, kdy došlo k adekvátnímu zotavení z blokády, nelze
  s dostatečnou spolehlivostí určit ani klinickým vyšetřením, ani měřením jednoduchým
  stimulátorem se subjektivním vyhodnocením evokované svalové odpovědi.

Náhled na monitorování účinku svalových relaxací během anestezie z pohledu logistiky:

 1. k dispozici je exaktní přístrojová metoda k určení hloubky bloku
 2. hardware: plus: metoda a přístroje existují
  mínus: přístroj se musí koupit
 3. know-how: plus: existuje a je relativně dobře propracováno
  mínus: „investice do sebe“ – nejen znalosti, ale i zkušeností „learning
  curve“ s individuální strmostí.