Mandaly lásky – Relaxace s pastelkami

Mandaly jsou kouzelnými harmonizujícími obrázky, s jejichž pomocí lze vyjádřit nejhlubší pocity člověka, lze jimi léčit, jsou cestou k harmonii mysli, těla i duše, jsou cestou k nalezení sebe sama. Tvořivostí lze projevit svá přání, touhy, radosti, ale i smutky a nepokoje.

Můžete se bez obav tímto citem otevřít, protože mandaly jsou cestou k lásce. Mandaly Lásky, které jsem pro Vás připravila, jsou inspirovány láskou v člověku. Pojďme hledat lásku, naši největší touhu, společně.

Tato kniha Vám přináší zábavnou a hravou relaxaci.